Betyg Medicinkonsulten hälsocentral

Medicinkonsulten hälsocentral har betyget 79.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 1.3 procentenheter sämre än genomsnittet i Lycksele kommun.

Medicinkonsulten hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Lycksele: 80.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Lycksele: 83.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

68.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Lycksele: 72.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

70.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Lycksele: 75.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Lycksele: 84.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

71.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Lycksele: 66.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

73.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Lycksele: 73.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Medicinkonsulten hälsocentral

Karta till Medicinkonsulten hälsocentral