Betyg Närhälsan Lysekil vårdcentral

Närhälsan Lysekil vårdcentral har betyget 86.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.3 procentenheter bättre än genomsnittet i Lysekil kommun.

Närhälsan Lysekil vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

86.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Lysekil: 81.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Lysekil: 81.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Lysekil: 73.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

83.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Lysekil: 76.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Lysekil: 81.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.9%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Lysekil: 69.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

79.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Lysekil: 72.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Lysekil vårdcentral

Karta till Närhälsan Lysekil vårdcentral