Betyg Vårdcentral Sälen

Vårdcentral Sälen har betyget 91.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.0 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Malung-Sälen kommun.

Vårdcentral Sälens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

91.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Malung-Sälen: 87.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

88.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Malung-Sälen: 86.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

87.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Malung-Sälen: 83.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

89.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Malung-Sälen: 86.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

93.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Malung-Sälen: 90.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

76.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Malung-Sälen: 73.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

85.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Malung-Sälen: 83.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Sälen

Karta till Vårdcentral Sälen