Betyg Närhälsan Horred vårdcentral

Närhälsan Horred vårdcentral har betyget 88.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 7.7 procentenheter bättre än genomsnittet i Mark kommun.

Närhälsan Horred vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

88.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Mark: 80.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

88.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Mark: 83.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Mark: 78.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Mark: 79.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

90.5%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Mark: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.7%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Mark: 67.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

85.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Mark: 77.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Horred vårdcentral

Karta till Närhälsan Horred vårdcentral