Betyg Sätila Vårdcentral

Sätila Vårdcentral har betyget 77.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 2.3 procentenheter sämre än genomsnittet i Mark kommun.

Sätila Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

77.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Mark: 80.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Mark: 83.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

73.3%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Mark: 75.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Mark: 80.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Mark: 85.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

69.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Mark: 72.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Mark: 75.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Sätila Vårdcentral

Karta till Sätila Vårdcentral