Betyg Färjestadens hälsocentral

Färjestadens hälsocentral har betyget 83% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.3 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 2.1 procentenheter sämre än genomsnittet i Mörbylånga kommun.

Färjestadens hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Mörbylånga: 85.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Mörbylånga: 87.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Mörbylånga: 79.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

77.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Mörbylånga: 80.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Mörbylånga: 88.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

72.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Mörbylånga: 76.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Mörbylånga: 79.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Färjestadens hälsocentral

Karta till Färjestadens hälsocentral