Betyg Bra Liv Mullsjö vårdcentral

Bra Liv Mullsjö vårdcentral har betyget 80.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Mullsjö kommun.

Bra Liv Mullsjö vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Mullsjö: 80.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

78.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Mullsjö: 78.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

74.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Mullsjö: 74.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

77%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Mullsjö: 77.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

85.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Mullsjö: 85.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

67.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Mullsjö: 67.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75.1%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Mullsjö: 75.1%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bra Liv Mullsjö vårdcentral

Karta till Bra Liv Mullsjö vårdcentral