Betyg Närhälsan Munkedal vårdcentral

Närhälsan Munkedal vårdcentral har betyget 67% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.7 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Munkedal kommun.

Närhälsan Munkedal vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

67%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Munkedal: 67.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

72.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Munkedal: 72.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

63.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Munkedal: 63.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

67.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Munkedal: 67.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

78.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Munkedal: 78.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

58.9%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Munkedal: 58.9%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

64.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Munkedal: 64.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Munkedal vårdcentral

Karta till Närhälsan Munkedal vårdcentral