Betyg Nybro hälsocentral

Nybro hälsocentral har betyget 88.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4.2 procentenheter bättre än genomsnittet i Nybro kommun.

Nybro hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

88.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Nybro: 84.6%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

88.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Nybro: 86.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

84.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Nybro: 81.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Nybro: 81.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

90.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Nybro: 87.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

73.2%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Nybro: 74.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

82.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Nybro: 79.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Nybro hälsocentral

Karta till Nybro hälsocentral