Betyg Capio Vårdcentral Nynäshamn

Capio Vårdcentral Nynäshamn har betyget 61.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 17.9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 4.5 procentenheter sämre än genomsnittet i Nynäshamn kommun.

Capio Vårdcentral Nynäshamns betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

61.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Nynäshamn: 66.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

69%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Nynäshamn: 71.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

58.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Nynäshamn: 63.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

60.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Nynäshamn: 68.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

77.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Nynäshamn: 77.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

51.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Nynäshamn: 60.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

61.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Nynäshamn: 63.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Nynäshamn

Karta till Capio Vårdcentral Nynäshamn