Betyg Capio Vårdcentral Ösmo

Capio Vårdcentral Ösmo har betyget 67.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.3 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 1.1 procentenheter bättre än genomsnittet i Nynäshamn kommun.

Capio Vårdcentral Ösmos betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

67.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Nynäshamn: 66.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

72.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Nynäshamn: 71.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

56.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Nynäshamn: 63.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

65.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Nynäshamn: 68.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

73.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Nynäshamn: 77.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

56.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Nynäshamn: 60.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

58.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Nynäshamn: 63.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Ösmo

Karta till Capio Vårdcentral Ösmo