Betyg Vårdcentral Orsa

Vårdcentral Orsa har betyget 78% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.7 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Orsa kommun.

Vårdcentral Orsas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

78%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Orsa: 78.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Orsa: 83.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

77.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Orsa: 77.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

77.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Orsa: 77.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

85.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Orsa: 85.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

62.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Orsa: 62.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

73%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Orsa: 73.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Orsa

Karta till Vårdcentral Orsa