Betyg Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral har betyget 92% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.3 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 10.9 procentenheter bättre än genomsnittet i Östhammar kommun.

Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

92%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Östhammar: 81.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

91.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Östhammar: 83.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

92.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Östhammar: 80.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

90.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Östhammar: 81.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

94%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Östhammar: 85.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

83.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Östhammar: 66.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

85.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Östhammar: 76.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Karta till Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral