Betyg Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral har betyget 92% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.6 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 9.5 procentenheter bättre än genomsnittet i Östhammar kommun.

Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

92%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Östhammar: 82.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

91.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Östhammar: 84.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

89.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Östhammar: 77.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

93.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Östhammar: 81.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

93.1%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Östhammar: 86.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

82.9%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Östhammar: 68.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

86.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Östhammar: 76.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Karta till Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral