Betyg Vårdcentralen Knislinge

Vårdcentralen Knislinge har betyget 87.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 8.0 procentenheter bättre än genomsnittet i Östra Göinge kommun.

Vårdcentralen Knislinges betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

87.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Östra Göinge: 79.6%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

86.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Östra Göinge: 82.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Östra Göinge: 77.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Östra Göinge: 78.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

89.6%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Östra Göinge: 83.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

79.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Östra Göinge: 67.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

81.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Östra Göinge: 75.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Knislinge

Karta till Vårdcentralen Knislinge