Betyg Närhälsan Furulund vårdcentral

Närhälsan Furulund vårdcentral har betyget 76.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.1 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 2.8 procentenheter sämre än genomsnittet i Partille kommun.

Närhälsan Furulund vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

76.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Partille: 79.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Partille: 83.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Partille: 77.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Partille: 79.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

88.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Partille: 85.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

68.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Partille: 70.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Partille: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Furulund vårdcentral

Karta till Närhälsan Furulund vårdcentral