Betyg Bräcke Vårdcentral Vilan

Bräcke Vårdcentral Vilan har betyget 73.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Skara kommun.

Bräcke Vårdcentral Vilans betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Skara: 73.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Skara: 77.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

69%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Skara: 69.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

76.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Skara: 76.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

82.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Skara: 82.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

62.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Skara: 62.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

71.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Skara: 71.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bräcke Vårdcentral Vilan

Karta till Bräcke Vårdcentral Vilan