Betyg Vårdcentral Smedjebacken

Vårdcentral Smedjebacken har betyget 85.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 5.8 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Smedjebacken kommun.

Vårdcentral Smedjebackens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

85.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Smedjebacken: 85.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

88%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Smedjebacken: 88.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Smedjebacken: 83.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Smedjebacken: 85.4%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Smedjebacken: 91.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

79.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Smedjebacken: 79.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

80.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Smedjebacken: 80.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Smedjebacken

Karta till Vårdcentral Smedjebacken