Betyg Hälsocentralen Ramsele Junsele

Hälsocentralen Ramsele Junsele har betyget 83.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 10.5 procentenheter bättre än genomsnittet i Sollefteå kommun.

Hälsocentralen Ramsele Junseles betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Sollefteå: 73.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Sollefteå: 76.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Sollefteå: 70.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

75.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Sollefteå: 71.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

89%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Sollefteå: 84.2%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

77.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Sollefteå: 59.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Sollefteå: 70.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.