Betyg Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäs

Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäs har betyget 84.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 2.0 procentenheter bättre än genomsnittet i Strängnäs kommun.

Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Strängnäs: 82.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Strängnäs: 82.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

81.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Strängnäs: 79.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Strängnäs: 82.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Strängnäs: 87.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Strängnäs: 72.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

80%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Strängnäs: 78.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäs

Karta till Vårdcentralen Mälarlunden Strängnäs