Betyg Vårdcentralen Bohuslinden

Vårdcentralen Bohuslinden har betyget 91.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4.5 procentenheter bättre än genomsnittet i Strömstad kommun.

Vårdcentralen Bohuslindens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

91.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Strömstad: 87.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

90.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Strömstad: 86.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

86.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Strömstad: 83.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Strömstad: 84.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

93%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Strömstad: 89.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

78.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Strömstad: 72.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

83.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Strömstad: 82.1%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Bohuslinden

Karta till Vårdcentralen Bohuslinden