Betyg Backe hälsocentral

Backe hälsocentral har betyget 97.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 18.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 9.6 procentenheter bättre än genomsnittet i Strömsund kommun.

Backe hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

97.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Strömsund: 87.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

92.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Strömsund: 86.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

97.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Strömsund: 83.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

96.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Strömsund: 85.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

96.9%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Strömsund: 90.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

95.4%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Strömsund: 79.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

95.1%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Strömsund: 83.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Backe hälsocentral

Karta till Backe hälsocentral