Betyg Närvård Frostviken

Närvård Frostviken har betyget 84.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 3.6 procentenheter sämre än genomsnittet i Strömsund kommun.

Närvård Frostvikens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

84.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Strömsund: 87.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

86.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Strömsund: 86.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

84.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Strömsund: 83.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Strömsund: 85.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

89.8%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Strömsund: 90.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

73%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Strömsund: 79.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

80.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Strömsund: 83.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närvård Frostviken

Karta till Närvård Frostviken