Betyg Premicare Timrå

Premicare Timrå har betyget 68.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 10.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 3.1 procentenheter sämre än genomsnittet i Timrå kommun.

Premicare Timrås betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

68.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Timrå: 72.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

75.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Timrå: 76.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

67.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Timrå: 75.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

74.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Timrå: 76.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

77.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Timrå: 81.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

65.2%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Timrå: 65.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

66.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Timrå: 68.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Premicare Timrå

Karta till Premicare Timrå