Betyg Torsås hälsocentral

Torsås hälsocentral har betyget 82.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Torsås kommun.

Torsås hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

82.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Torsås: 82.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Torsås: 82.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

79.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Torsås: 79.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

83.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Torsås: 83.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Torsås: 86.4%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Torsås: 74.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

78.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Torsås: 78.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Torsås hälsocentral

Karta till Torsås hälsocentral