Betyg Bra Liv Tranås vårdcentral

Bra Liv Tranås vårdcentral har betyget 80.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.8 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 3.3 procentenheter bättre än genomsnittet i Tranås kommun.

Bra Liv Tranås vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Tranås: 77.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Tranås: 81.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Tranås: 73.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

78%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Tranås: 76.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Tranås: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

65.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Tranås: 61.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

72%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Tranås: 76.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bra Liv Tranås vårdcentral

Karta till Bra Liv Tranås vårdcentral