Betyg Vårdcentralen Tranan Tranås

Vårdcentralen Tranan Tranås har betyget 73.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 5.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 3.3 procentenheter sämre än genomsnittet i Tranås kommun.

Vårdcentralen Tranan Tranåss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Tranås: 77.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Tranås: 81.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

71.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Tranås: 73.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

74.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Tranås: 76.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.6%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Tranås: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

57.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Tranås: 61.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

81%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Tranås: 76.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Tranan Tranås

Karta till Vårdcentralen Tranan Tranås