Betyg Capio Vårdcentral Väsby

Capio Vårdcentral Väsby har betyget 70.2% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 3.6 procentenheter sämre än genomsnittet i Upplands Väsby kommun.

Capio Vårdcentral Väsbys betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

70.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Upplands Väsby: 73.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Upplands Väsby: 77.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Upplands Väsby: 71.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

70.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Upplands Väsby: 76.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

78.4%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Upplands Väsby: 80.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

58%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Upplands Väsby: 67.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Upplands Väsby: 72.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Väsby

Karta till Capio Vårdcentral Väsby