Betyg Östra vårdcentralen

Östra vårdcentralen har betyget 83.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 7.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Upplands Väsby kommun.

Östra vårdcentralens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Upplands Väsby: 76.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

81.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Upplands Väsby: 79.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Upplands Väsby: 73.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Upplands Väsby: 76.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Upplands Väsby: 81.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

75.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Upplands Väsby: 67.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

79.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Upplands Väsby: 72.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Östra vårdcentralen

Karta till Östra vårdcentralen