Betyg Vårdcentralen Åseda

Vårdcentralen Åseda har betyget 70.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 8.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 9.5 procentenheter sämre än genomsnittet i Uppvidinge kommun.

Vårdcentralen Åsedas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

70.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Uppvidinge: 80.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

69.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Uppvidinge: 80.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

59.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Uppvidinge: 72.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

70.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Uppvidinge: 78.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

81.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Uppvidinge: 86.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

52.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Uppvidinge: 68.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

64.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Uppvidinge: 74.1%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Åseda

Karta till Vårdcentralen Åseda