Betyg Vårdcentralen Valdemarsvik

Vårdcentralen Valdemarsvik har betyget 83% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.3 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Valdemarsvik kommun.

Vårdcentralen Valdemarsviks betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Valdemarsvik: 83.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Valdemarsvik: 83.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Valdemarsvik: 80.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Valdemarsvik: 80.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

83.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Valdemarsvik: 83.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

68.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Valdemarsvik: 68.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

79%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Valdemarsvik: 79.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Valdemarsvik

Karta till Vårdcentralen Valdemarsvik