Betyg Vårdcentral Vansbro

Vårdcentral Vansbro har betyget 79.1% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.6 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Vansbro kommun.

Vårdcentral Vansbros betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Vansbro: 79.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Vansbro: 84.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

86.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Vansbro: 86.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Vansbro: 86.4%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Vansbro: 91.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

71%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Vansbro: 71.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

76.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Vansbro: 76.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Vansbro

Karta till Vårdcentral Vansbro