Betyg Vaxholms vårdcentral

Vaxholms vårdcentral har betyget 75.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Vaxholm kommun.

Vaxholms vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

75.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Vaxholm: 75.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

81.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Vaxholm: 81.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

78.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Vaxholm: 78.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Vaxholm: 81.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

83.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Vaxholm: 83.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

69.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Vaxholm: 69.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Vaxholm: 75.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vaxholms vårdcentral

Karta till Vaxholms vårdcentral