Betyg Capio Vårdcentral Höllviken

Capio Vårdcentral Höllviken har betyget 89.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.6 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 8.4 procentenheter bättre än genomsnittet i Vellinge kommun.

Capio Vårdcentral Höllvikens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

89.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Vellinge: 80.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

89.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Vellinge: 84.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Vellinge: 77.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

84.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Vellinge: 80.4%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

90.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Vellinge: 86.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

81.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Vellinge: 75.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

82.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Vellinge: 77.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Höllviken

Karta till Capio Vårdcentral Höllviken