Betyg Vårdcentralen Vellinge

Vårdcentralen Vellinge har betyget 73.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 5.6 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 9.2 procentenheter sämre än genomsnittet i Vellinge kommun.

Vårdcentralen Vellinges betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Vellinge: 83.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Vellinge: 85.8%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Vellinge: 76.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

72.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Vellinge: 80.4%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

82.1%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Vellinge: 87.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

59.8%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Vellinge: 76.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

71%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Vellinge: 78.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Vellinge

Karta till Vårdcentralen Vellinge