Betyg Praktikertjänst Fagersta Vårdcentral

Praktikertjänst Fagersta Vårdcentral har betyget 73.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.4 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Fagersta kommun.

Praktikertjänst Fagersta Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Fagersta: 73.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Fagersta: 77.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Fagersta: 66.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Fagersta: 71.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

79.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Fagersta: 79.4%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

60.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Fagersta: 60.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

68.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Fagersta: 68.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Praktikertjänst Fagersta Vårdcentral

Karta till Praktikertjänst Fagersta Vårdcentral