Betyg Närhälsan Karlsborg vårdcentral

Närhälsan Karlsborg vårdcentral har betyget 72.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Karlsborg kommun.

Närhälsan Karlsborg vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

72.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Karlsborg: 72.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

74.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Karlsborg: 74.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Karlsborg: 66.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

66.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Karlsborg: 66.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

78.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Karlsborg: 78.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

61.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Karlsborg: 61.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

61.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Karlsborg: 61.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Karlsborg vårdcentral

Karta till Närhälsan Karlsborg vårdcentral