Betyg Hälsomedicinskt Center i Lomma

Hälsomedicinskt Center i Lomma har betyget 72.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.3 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 12 procentenheter sämre än genomsnittet i Lomma kommun.

Hälsomedicinskt Center i Lommas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

72.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Lomma: 84.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

76.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Lomma: 85.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

76.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Lomma: 84.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

76.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Lomma: 83.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Lomma: 90.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

64.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Lomma: 78.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

76.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Lomma: 83.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Hälsomedicinskt Center i Lomma

Karta till Hälsomedicinskt Center i Lomma