Jämför vårdcentraler i Östersund med betyg

I Östersund kommun tillhörande region Jämtland finns det 7 vårdcentraler med genomsnittsbetyget 81.8% i helhetsintryck i Nationell Patientenkät. Det är 2.4 procentenheter bättre än genomsnittet i hela Sverige (79.4%). Vårdcentralen med det högsta betyget i Östersund är Zätagränds hälsocentral. Region Jämtland genomförde sin senaste patientenkät 2021, därav är informationen delvis föråldrad.

Vårdcentraler i Östersund på karta med betyg

Tryck på valfri röd markör på kartan för att se vilken vårdcentral det är och vilket betyg den har. Vill du hellre se alla i textform finns en lista längre ner.

Tips! Få snabb hjälp hos Kry dygnet runt på din mobil oavsett vilken vårdcentral du är listad på (sponsrad länk).

Vårdcentraler i Östersund sorterade efter betyget helhetsintryck

Frågor och svar

Vilken är den bästa vårdcentralen i Östersund?

Den bästa vårdcentralen i Östersund enligt betyget helhetsintryck i Nationell Patientenkät är Zätagränds hälsocentral. Jämför alla vårdcentraler i Östersund längre upp på sidan.

Hur många gånger kan man byta vårdcentral?

Man kan max lista om sig på en ny vårdcentral två gånger under en period på 12 månader.

Varför saknas vårdcentral x?

Nationell Patientenkät genomförs av alla Sveriges regioner en gång vartannat år. Åren emellan är det frivilligt för regionerna om de vill göra ytterligare en enkät eller inte. Region Jämtland genomförde sin senaste Nationella Patientenkät 2021, därav är informationen delvis föräldrad och vårdcentraler kan ha tillkommit, försvunnit eller bytt namn.

Kan man gå till vilken vårdcentral som helst?

Ja, man kan gå till vilken vårdcentral som helst i Sverige oavsett om man är listad på en annan eller inte. Du kan gå till en vårdcentral i en annan region än den du är folkbokförd i. Om du till exempel är bortrest hemifrån på semester kan det vara svårt att besöka den vårdcentralen du vanligtvis använder. Men du måste vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov bedömda av en läkare som avgör hur snabbt du får vård.

Tips! Få snabb hjälp hos Kry dygnet runt på din mobil oavsett vilken vårdcentral du är listad på (sponsrad länk).

Hur listar man sig på en vårdcentral?

Logga in på 1177.se och gör ditt val. Vissa vårdcentraler har kö och det kan i sådana fall dröja innan du får plats, men då står du tills vidare kvar på ditt tidigare val.

Hur vet jag vilken vårdcentral jag är listad på?

Logga in på 1177.se för att se vart du är listad idag.