Betyg Vårdcentral Säter

Vårdcentral Säter har betyget 76.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.3 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Säter kommun.

Vårdcentral Säters betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

76.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Säter: 76.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Säter: 82.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

70.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Säter: 70.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

75.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Säter: 75.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Säter: 80.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

55.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Säter: 55.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Säter: 69.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Säter

Karta till Vårdcentral Säter